Pro děti: Dřeviónka (1 km)

Za tímto cílem není třeba vyrazit daleko. Nachází se totiž hned přes ulici od našich apartmánů.

Dřeviónka, která vznikla jako replika původní usedlosti (roubené stavení č. p. 78 s chlévy, stodolou a zahradou), je unikátním objektem odrážejícím původní život a bydlení nýdeckých obyvatel.

V upravených prostorách bývalého chléva je instalována stálá expozice vztahující se k „průmyslové“ historii obce Nýdek a potažmo celého Těšínského Slezska. Návštěvníci tu získají informace o původní těžbě železné rudy i o počátcích blízkých železáren v Ustroni a v Třinci.

Další neméně zajímavou součástí objektu je přilehlá stodola, ve které se vedle prostoru určeného pro různé kulturní nacházejí také exponáty poukazující na zvyklosti a těžké živobytí našich předků. Dokladem dřívějšího života místních obyvatel je již samotný objekt, který se nachází na svém původním místě. Při stavbě usedlosti bylo dodrženo typické rozdělení místností i přilehlých prostor (zahrada a na ni navazující louka). Zároveň byly zachovány tradiční stavební postupy, což spolu s použitým materiálem a konstrukčními prvky dobře vystihuje původní dřevěnou architekturu ve Slezských Beskydech.

Současně se zde nachází infomační centrum obce Nýdek.

Fotogalerie trasy