Jablunkov, Bukovec, Nejvýchodnější bod ČR, Trojmezí, Hrčava, Mosty, Nýdek (60 km)

Středně náročná krásná trasa v celkové délce 60 km, kterou si lze zkrátit vynecháním Nejvýchodnějšího bodu ČR nebo Trojmezí. Trasa má hodně bodů, aby vedla na mapě přesně podle našich potřeb. Do Jablunkova lze jet jinou trasou tam a jinou zpět. Tam jsme zvolili cestu zajímavější kolem řeky Olše, zpět monotónnější cestu kolem železnice, která je rychlejší. To ocení již unavené nohy.

Podle denní doby máte na trase různé možnosti občerstvení: v Jablunkově, v Písku nebo případně až v Bukovci či na Hrčavě. Na trase je jako bod 21 označena Restaurace Centrum v Mostech u Jablunkova, kterou vřele doporučujeme na oběd. Nabízí zde denní menu (i o víkendu) a vaří výborně.

Převýšení trasy je 799 m. Proto majitelé elektrokol by měli zvážit, zda si vezmou nabíječku s sebou.

Trasu lze jet i obráceně, ale sjezd v Bukovci bude po nepohodlné panelové cestě. Nastaveným směrem je sjezd z Hrčavy po asfaltové cestě.

Kromě Návsí není na silnicích silný provoz.

Zajímavosti na trase:

  • Skála Belko Hrádek – skála ve tvaru hřibu nad řekou Olší, kde stávala středověká tvrz. Podle pověsti v ní sídlil loupežník Belko. Hrádkem vedla kupecká cesta do Uher, zvaná měděná. Belko zde přepadával vozy plné zboží. Nyní je zde na břehu hospůdka, kde je v letních měsících krásné posezení u vody. Na své si přijdou i vodáci.
  • Jablunkov – historické náměstí s kašnou, Světové muzeum a Knihovna Bible (V budově starého kláštera si prohlédnete expozici věnovanou nejznámější knize Bibli, sbírka obsahuje až 5000 exponátů).
  • Nejvýchodnější bod ČR a Přírodní rezervace Bukovec nejvýchodnější bod ČR je ukrytý v hustém smrkovém lese na břehu potoka Olecky. Samotné místo je označeno velkým kamenem s pamětní deskou a přesnými souřadnicemi. PR je určena k ochraně významné lokality rašeliništní květeny, vázané na podhorskou a horskou oblast Beskyd. Vyskytují se zde velmi ohrožené druhy květin.
  • Trojmezí hranic Polsko/Česko/Slovensko – místo, kde se hranice našich sousedů stýkají v jednom bodě. Od roku 1995 je označeno třemi žulovými monolity (český má nadmořskou výšku 555,04 m, polský 556,17 m a slovenský 557,61 m).
  • Hrčava – dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje a několik starých dřevěnic, Hrčavské muzeum, studánka Lurdská jeskyně s údajně zázračnou vodou, která léčí oční neduhy. Rodina Staňova zde vede rodinné podnikání Grunt na Trojmezí, věnují se chovu dobytka, výrobě sýrů a dalších mléčných výrobků Také vaří vlastní pivo pod začkou Hrčavské pivo. Nenechte si ujít ochutnávku!
  • Památník posledního zastřeleného vlka v ČR – památník s vyrytým nápisem VLK 1914 připomíná, že „poslední“ beskydský vlk tu byl zastřelen 5. března 1914. Do Beskyd se však vlci opět vracejí, a tak památník postupně ztrácí platnost.
  • Jablunkovský průsmyk (553 m n. m.) – protíná hřeben Beskyd a vytváří v nich přirozenou bránu pro vstup na Slovensko, byl odpradávna využíván pro přechod kupců přes toto hornaté území. Nálezy mincí z doby Římské říše svědčí o tom, že tudy vedla jedna z větví jantarové stezky mezi Baltem a Středozemním mořem.
  • Vesnické muzeum Hrádek – přes 200 historických exponátů, například: mandl z roku 1840, dřevěná pračka, školní potřeby, motocykly, kroje, nábytek, hudební nástroje, nářadí, hračky, atd. Všechny vystavované předměty získal provozovatel muzea darem od občanů Hrádku a okolních obcí.

Fotogalerie trasy